Argus

Argus Ochrona

Agencja Ochrony ARGUS Sp. zo.o. jest jedną z większych firm ochroniarskich w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Gwarantuje solidne i rzetelne wykonanie powierzonych jej zadań, zapewniając wysoki poziom profesjonalny. Powyższe cechy oraz bardzo dobre wyniki ekonomiczne sprawiają, że firma nasza jest konkurencyjna nawet dla największych agencji ochrony. Firma nasza zatrudnia ponad 1000 osób.

Aktualnie z naszych usług korzystają lub korzystały:

  • banki
  • urzędy i placówki publiczne, urzędy miast i gmin
  • firmy deweloperskie i budowlane
  • wspólnoty mieszkaniowe i administracje osiedlowe
  • placówki wojskowe
  • hotele
  • wiele osób prywatnych

Argus jest firmą prywatną i funkcjonuje od 1994r. W 1998r została przekształcona w spółkę cywilną, a w 2002r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność prowadzi w oparciu o koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych nr L-0422/00 oraz na mocy wpisu do KRS nr 0000099997. Przedsiębiorstwo jest Zakładem Pracy Chronionej.

Ochrona osób i mienia

Zapewniamy pełną ochronę osób i mienia. Specjalizujemy się w ochronie obiektów użyteczności publicznej, obiektów biurowych, przemysłowych i prywatnych

Systemy alarmowe

Wykonujemy montaże kamer (telewizji przemysłowej), systemów alarmowych wraz z ich pełnym monitoringiem. Posiadamy komuterowe centrum operacyjne grup interwencyjnych oraz centrum nadzoru wizyjnego telewizji przemysłowej.

Konwoje

Prowadzimy konwoje wartości pieniężnych w tym również inkaso utargów sklepowych. Zajmujemy się konwojowaniem przedmiotów wartościowych, biżuterii, kruszców szlachetnych dzieł sztuki i przedmiotów niebezpiecznych.

Grupy interwencyjne

W ramach Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych posiadamy zmotoryzowane uzbrojone grupy interwencyjne szybkiego reagowania.

Doświadczenie

Posiadamy blisko 30 letnie doświadczenie w ochronie mienia naszych klientów. Przygotowana kadra na najwyższym poziomie wykonuje przyjęte zlecenia, a kilkuetapowa kontrola procesu realizacji usługi gwarantuje solidne wykonanie powierzonych nam zadań ochronnych.

Referencje

Firma posiada bardzo bogatą listę referencyjną, która jest odzwierciedleniem naszego profesjonalizmu. Zostaliśmy zweryfikowani przez instytucje państwowe uzyskując Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego ABW.

Ochrona

ARGUS Ochrona posiada Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochroną, oraz komputerowe centrum operacyjne. Firma wyposaża pracowników w broń palną w tym maszynową, radiowe środki łączności, środki ochrony osobistej i środki przymusu bezpośredniego. .

Copyright (C) 2021 ARGUS OCHRONA